D A M A A V A N D

iCLUB

Shape 01
Shape 02
Shape 03

#1 باشگاه مشتریان
را در عمل تجربه کنید

آی کلاب تلفیقی است از دانش روز مارکتینگ، پژوهش تجربه مشتری، پلتفرم پیشرفته و اختصاصی نرم‌افزاری برای رسیدن به بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان در کنار برندی قدرتمند با مشتریان وفادار و دائمی؛

User - friendly experience for your attendies

You events

Every event at your fingertip

Notifications

Every event at your fingertip

You events

Every event at your fingertip

Interactions

Every event at your fingertip

Measure and increase
your reach

72 %

Innovations

Charles Jeffrey up the kyver loo in my flat blimey.!

82 %

Great Tests

Charles Jeffrey up the kyver loo in my flat blimey.!

42 %

Big Projects

Charles Jeffrey up the kyver loo in my flat blimey.!

92 %

Action Plans

Charles Jeffrey up the kyver loo in my flat blimey.!

Plan Comparison
Pricing Table

انتخاب نسخه / ویژگی ها

استاندارد

10.000.000 تومان/ دائمی

حرفه ای

20.000.000 تومان/ دائمی

مولتی کلاب

50.000.000 تومان/ دائمی

Adding time manually
Timeline
Tracking time
Adding time manually
Tracking time
Adding time manually
Keyboard shortcuts
Tags
Time formats
Pomodoro timer
Testimonials

Loved by businesses,
and individuals across
the globe.